Aktuellt

Detta är vad som är inbokat resten av året,

ändringar kan ske under resans gång

OBS ! Platser finns kvar både 

på måndag och tisdag

  1. Tisd 12 oktober: BINGO
  2. Torsd 14 oktober: Senior Shop
  3. Tisd 2 november: Bokcafé
  4. Mån 15 november: Räddningstjänsten
  5. Tisd 16 november: BINGO
  6. Tisd 7 december: BINGO
  7. Fred 10 december: Nobelfesten

Ett utförligt progamblad lommer upp i trapphusen senast en vecka före och du kan anmäla dig under kontakt